XXX Uniwersjada Zimowa - Lucerna 2021

Pola oznaczone "*" są wymaganymi polami w celu dokonania zgłoszenia.

Dane personalne

Dane dotyczące studiów

Dane dotyczące strojów reprezentacyjnych

Dane sportowe

Dane dotyczące podróży

Podane dane mają charakter informacyjny - wszelkie ustalenia dotyczące podróży będą omawiane z zainteresowanymi osobno.
Waga: kg
Długość: cm
Szerokość: cm
Wysokość: cm

Inne

Certyfikat przynależności akademickiej (dostępny «tutaj» PDF)

  • Wypełnić komputerowo, wydrukować; Poświadczyć na uczelni (pieczęci uczelni i podpisy osób uprawnionych),
  • Zeskanować, plik zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, certyfikat"

Certyfikat Przynależności Akademickiej w oryginale należy wysłać na adres:
Akademicki Związek Sportowy, ul. Kredytowa 1A, 00-056 WARSZAWA

Zdjęcie do akredytacji (JPEG, jpg)

  • Aktualne zdjęcie typu paszportowego, w kolorze, nie w czerni i bieli; twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia,
  • Zdjęcie zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, foto”

Skan paszportu/dowodu osobistego (pdf, jpg)

  • Dowód osobisty lub paszport rozłożyć na stronie ze zdjęciem oraz danymi personalnymi i zeskanować;
  • Plik zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, paszport/dowod osobisty"

Wszystkie powyższe dokumenty w wersji elektronicznej należy wysłać mailem na: sport@azs.pl

Wciskając "Wyślij zgłoszenie" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby danych zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa, e-mail: sport@azs.pl.

Dane personalne

Dane dotyczące strojów reprezentacyjnych

Dane dotyczące PZS

Dane dotyczące podróży

Podane dane mają charakter informacyjny - wszelkie ustalenia dotyczące podróży będą omawiane z zainteresowanymi osobno.
Waga: kg
Długość: cm
Szerokość: cm
Wysokość: cm

Inne

Zdjęcie do akredytacji (JPEG, jpg)

  • Aktualne zdjęcie typu paszportowego, w kolorze, nie w czerni i bieli; twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia,
  • Zdjęcie zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, foto”

Skan paszportu/dowodu osobistego (pdf, jpg)

  • Dowód osobisty lub paszport rozłożyć na stronie ze zdjęciem oraz danymi personalnymi i zeskanować;
  • Plik zapisać jako: "Dyscyplina sportu, Nazwisko Imię, paszport/dowod osobisty"

Wszystkie powyższe dokumenty w wersji elektronicznej należy wysłać mailem na: sport@azs.pl

Wciskając "Wyślij zgłoszenie" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby danych zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa, e-mail: sport@azs.pl.