Formularz zgłoszenia na:

AZS STUDENT CAMP – MAZURY, 9-15 września 2019 r.

Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Aby zgłosić więcej osób, wypełnij formularz po raz kolejny.

Pola oznaczone "*" są wymaganymi polami w celu dokonania zgłoszenia.

Decyduje kolejność wpłat całej kwoty

Aby znaleźć się wraz ze znajomymi w tym samym pokoju, podaj w polu "Uwagi" imiona i nazwiska tych osób.

Wciskając "Wyślij zgłoszenie" dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby danej imprezy. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − Administratorem danych osobowych jest AZS Zarząd Główny ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa. Celem przetwarzania poniższych danych jest przyjęcie zgłoszenia na obóz sportowy AZS Student Camp Mazury. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu. Dane będą przetwarzane w czasie trwania wydarzenia. Podane dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zapewniamy Cię o pełnym prawie do wglądu w nie oraz możliwości ich poprawiania.